Stem Cell in Sport Medicine

เอ็น ไขมัน กล้ามเนื้ออักเสบ ฉีดขาดจากกีฬา หรือความเสื่อมตามอายุขัย ทำให้ดีขึ้นได้ด้วย สเต็มเซลล์ของตัวเอง

สเต็มเซลล์ซ่อมแซม สร้างเสริม อวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างไร

marius-muresan-