Breast Augmentation

เสริมหน้าอกให้สวยแบบธรรมชาติ

breast fat 2

อกเล็กเรื่องใหญ่ อกใหญ่เรื่องเล็ก

สี่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดเสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคน

จะใส่ซิลิโคนขนาดไหนถึงจะเหมาะกับตนเอง

การใส่ซิลิโคนหน้าอก ก็เหมือนการใส่รองเท้า ต้องให้เหมาะกับเท้าตนเองเสียก่อนเป็นอย่างแรก ต่อไปก็จะเลือกสไตล์ไหน ทรงกลม ทรงคล้อย หยดน้ำ ทรงพุ่ง อะไรทำนองนี้ ส่วนยี่ห้ออะไร ยุโรป อเมริกา จีน เกาหลี ฯลฯ ก็ว่ากันไป 
ในการเลือกขนาดของซิลิโคน บางคนอยากเบิ้มๆ ใหญ่ๆ 500 600 ซีซี จะเอาขนาดไหน ขึ้นกับโครงสร้างของหน้าอกของเรา รูปร่างกระดูกซีกโครง ความกว้างของหน้าอก จะบอกเหมือนว่าเราต้องใส่รองเท้าเบอร์อะไร จากนั้นถึงมาเลือกทรงว่าจะเอาทรงไหน กลม พุ่ง สูง หยดน้ำ ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะบอกว่า ขนาดหน้าอก เช่น  12 cm  ถ้าจะเอาสูงมาก ได้ซิลิโคนกี่ซีซี ถ้าสูงน้อยได้ซิลิโคนกี่ซีซี ถ้าเลือกซีลิโคนใหญ่ๆเช่น 500 ซีซี อาจต้องใช้ซิลิโคนเบอร์ 15 cm ซึ่งจะใหญ่กว่าหน้าอกตัวเอง ใส่เข้าไปแล้ว จะล้นออกมาใต้รักแร้ ดูไม่สวยเหมือนเท้าเล็กใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่กว่าเท้าอย่างไรอย่างนั้น

จะเลือกซิลิโคนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

แบบกลม Round Breast Implant
แบบนี้จะทำให้ดูเหมือนหน้าอกเต็มกว่าแบบหยดน้ำ ถ้าเลือกแบบทรงสูง (High Profile) ก็จะทำให้ดูหน้าอกพุ่งมากขึ้น

แบบผิวเรียบ Smooth Breast Implant
แบบนี้จะรู้สึกนุ่มนิ่ม เคลื่อนไปมาได้ แต่อาจจะเห็นเป็นรอยยับบนผิวหนังได้

แบบผิวหยาบ Textured Breast Implant
จะเกิดพังผืดยึดติดกับซิลิโคน ทำให้เคลื่อนไปมาไม่ได้

การเตรียมตัวก่อนเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน

  1. นัดพบปรึกษาแพทย์ ตรวจวัด โครงสร้างหน้าอก และ เลือกขนาด ประเภทซิลิโคน
  2. นัดวันผ่าตัดเสริมหน้าอก
  3. คืนก่อนผ่าตัดงดอาหารและนำ้8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
  4. หลังผ่าตัดรัดหน้าอกไว้แน่น  24 ชั่วโมงตลอดเวลา 
  5. วันรุ่งขึ้นพบแพทย์เพื่อประเมินผลการผ่าตัด
  6. นวดเต้านมทุกวัน  3-4 เดือน หลังผ่าตัดเพื่อไม่ให้เกิดพังผืด