Nefertiti Neck Sculpture

SkinScienceWeb_0029_screen1

Nefertiti Neck Lift ดูดไขมันคอระหง

Nefertiti เป็นราชินีอียิปต์ ของพระเจ้าฟาโรห์อัคเฮนาเทน(Pharaoh Akhenaten) ครองราชระหว่างปี 1353-1336 ก่อนคริสตกาล พระนางครองบัลลังก์หลังการเสด็จสวรรคตของพระสวามี ในช่วงที่พระนางเรืองอำนาจ พระนางได้ทรงสถาปนาโครงสร้างทางศาสนา และการเมืองภายใต้สุริยเทพ  อาเทน God Aten ชาวโลกรู้จักเธอจาก รูปปัันของเธอที่ค้นพบในปี 1913 และทำให้เธอ เป็น Golden Icon ของความงามและอำนาจของสตรีเพศ ใบหน้าที่สวยงามของเธอรับกับคอยาวระหง ทำให้ผู้หญิงทั้งหลายอยากมีคอสวยเหมือน Nerfetiti จึงเป็นที่มาของ Nerfetiti Neck Lift ด้วย Botox.

ในทางประติมากรรมรูปร่างของคอ จะทำการดูดไขมันคอ คางและแก้มให้เต่งตึงเรียวยาว โดยอาศัยมาตรฐานความงามของคาง Nerfetiti

lipo ad 17

ประติมากรรมคอระหง Nefertiti Neck Sculpture ทำอย่างไร

เป็นการดูดไขมันด้วยมือ ที่เรียกว่า Micro Cannula Liposuction ด้วยท่อดูดไขมันขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-2.0 มม.

ขั้นตอนการทำ

  1.  ซักประวัติ การแพ้ยาชา ไม่มีโรคเรื้อรังร้ายแรง  ความประสงค์ที่จะดูดไขมัน ตรวจร่างกายไม่มีการติดเชื้ออักเสบบริเวณคอและแก้มที่จะดูดไขมัน
  2. ถ่ายรูป ตรวจวัดขนาด และมุมต่างๆ ของคอ ประเมินสภาพผิว พังผืด กล้ามเนื้อ และกระดูกคอ เพื่อวางแผนการดูดไขมัน
  3. การดูดไขมันที่คอ ไม่ดมยาสลบ หรือกินยานอนหลับ คนที่ถูกดูดไขมันจะรู้สึกตัวตลอดการดูดไขมัน
  4. หลังดูดไขมันที่คอและแก้มแล้ว พยาบาลจะพันคอและศีรษะไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อกดบริเวณที่ดูดไขมันเพื่อให้เส้นเลือดเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างไขมันหยุดไหล หลังจากนั้นให้พันหน้าบ้าง เอาออกบ้าง ให้ครบ 7 วัน
  5. แพทย์จะนัดดูผลและตัดไหม ในวันที่ 7 หลังดูดไขมัน

ดูดไขมันคอและแก้มจะสวยได้อย่างไร

มาตรฐานความงามของคอแบบ Nefertiti ที่บัญญัติโดย Ellenbogen 

1 ขอบคางชัด

11151

1. ขอบคางชัด Jawline Definition

2. เห็นกระดูกธัยรอยด์ชัด Thyroid Cartiledge

3. คอทำมุมกับคาง 105-120 degree Cerico-mental angle 

4. เห็นขอบหน้ากล้ามเนื้อ Sternocleidomustoid 

5. มุมกรามชัด Jaw angle

Neck Lipo 3
neck lipo 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Loading...