Our Background

Philosophy

Renovia HQ Design

สุขภาพที่ดี เป็นความสมดุลที่เพียบพร้อมของ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เวชศาสตร์ความงามและศัลยกรรมความงามเป็น เสาหลักที่สี่ในระบบบริการสุขภาพ ที่จะนำมาซึ่งความมีสุขภาพ และคุณภาพที่ดี เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ มีชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะอายุมากเท่าไรก็ตาม

Vision

Renovia เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (healthcare service console) เพื่อให้อุตสาหกรรมสุขภาพความงามและการมีชีวิตยืนยาวเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอสำหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย 

Mission

Research & Development

วิจัยพัฒนาในด้านเวชศาสตร์/ศัลยกรรมความงาม(aesthetic medicine & cosmetic surgery/ เซลล์เทคโนโลยีและสเต็มเซลล์  (cell & stem cell technology / เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม(regenerative medicine)

2010 ได้รับรางวัลเป็นผู้ทำเลเซอร์ Dual Yellow ครบ 10,000 ชั่วโมงรายแรกของโลก จากผู้ผลิต Dual Yellow บริษัท Norseld แห่งออสเตรเลีย

Dual Yellow Award

Soft Lasing Techniques

SLT Training

MDM Laser Lab

GynaeSoft

MDM Laser Lab

Blue Iris

MDM Laser Lab

Pro Yellow

สิทธิบัตร SSC

S-Curve Body Sculpture

lipo ad 9

Triple Lift

3

Training

Renovia-ABLS Academy : training center for the American Board of Laser Surgery ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ด้านเลเซอร์ความงาม มีแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 500 ท่าน กว่า 10 รุ่นแล้ว ทฤษฎีเลเซอร์ความงามใหม่ที่สถาบันแห่งนี้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เห็นผลดีทันที ชัดเจน และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ SLT (Soft Lasing Technique) 

นอกจากนั้น ยังมีสถาบัน LipoSoft ที่สอนการดูดไขมันและการปลูกถ่ายไขมัน ด้วยวิธีที่ปลอดภัยได้ผลดี เป็นวิธีที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Dr. Gino Rigotti ประธานสถาบัน Italian Academy of Lipotech. 

ด้านผ่าตัดเสริมความงาม Cosmetic Laser Surgery มีการสอนทำตาสองชั้น ทำจมูกเสริมหน้าอก ฯลฯ

ด้านเซลล์เทคโนโลยี RAL-CELLAB เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ จากไขมันและเลือด 

ด้าน Gynecologic Cosmetology ได้มีการสอนทั้งในและต่างประเทศ การเสริมความงามและการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยการ ฉีดไขมัน ฟิลเลอร์ PRP และการผ่าตัดทางนรีเวช

Renovia-ABLS Academy

Renovia-ABLS Singapore

ABLS Singapore

LipoSoft

Fat Transfer training 8

LipoSoft

Gino Rigotti

Gino Rigotti

Gyn Cosmetics

tour 2

Gyn Cosmetics

Tour 1

Gyn Cosmetics

Cosmetic Gyn Training China 1

ความเป็นมาของ เรโนเวียคลินิก

น.พ. สถาพร จินารัตน์ผู้ก่อตั้งเรโนเวียคลินิก  สนใจเรื่องการทำวิจัย พัฒนาเครื่องสำอางมาเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว และราวปี 2544 ได้เริ่มก่อตั้ง Medical Spa ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อให้เป็นแหล่งฟื้นฟูความเยาว์วัยให้กับผู้มารับบริการ ในปีต่อมาได้มีโอกาสไปศึกษาการชะลอความชราจากสถาบัน The Romanian Institute of Geriatrics & Gerontology ของ Dr. Ana Aslan ที่เป็นผู้ริเริ่มศาสตร์แขนงนี้ ที่ องค์การอนามัยโลก WHO ได้ยอมรับในปี 2495 สถาบันแห่งนี้มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ระดับ ประธานาธิบดี(Charles de Gaulle ของฝรั่งเศส) ดาราระดับโลกอย่าง Sophia Loren ดาราใหญ่ๆ ของไทย ตลอดจนนายกรัฐมนตรี และนักการเมืองไทยสมัยนั้นก็เคยไปรับบริการชะลอความชราที่สถาบันแห่งนี้ (ผมมีโอกาสได้เซ็นต์ชื่อในสมุดเยี่ยมของสถาบัน และพบ ข้อความพร้อมลายเซ็นต์ในสมุดเยี่ยมนี้) เมื่อกลับมาไทย ด้วยการอนุมัติของ Dr. Dragomi ท่านผู้อำนวยการสถาบันในขณะนั้น(Dr. Ana Aslan ท่านเสียชีวิตก่อนหน้านี้ในวัย 94 ปี) ให้เราเป็นตัวแทนสถาบัน Dr. Ana Aslan ในไทย สามารถให้บริการชะลอความชรา จ่าย Gerovital และเครื่องสำอาง Gerovital ให้กับลูกค้าเดิมของสถาบัน และผู้สนใจ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร น.พ. สถาพร ได้มอบให้ผู้บริหารคณะใหม่เข้ามาบริหารต่อ

ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวทได้มาเยี่ยม Medical Spa โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ประมาณปี 2545 ได้ชวนน.พ. สถาพร จินารัตน์ มาเป็นรองประธานบริหารโรงพยาบาล รับผิดชอบโครงการสถาบันสุขภาพของโรงพยาบาลปิยะเวทที่กำลังก่อสร้าง น.พ. สถาพร จินารัตน์ได้ออกแบบบริการ(Facilities ) ต่างๆ ของสถาบัน ปรับปรุงบริการบางส่วนของ สถาบัน Dr. Ana Aslan มีการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วย Hydrotherapy , Thalassotherapy, Aromotherapy, การนวดแผนไทยและแผนต่างประเทศ และได้วางแผนให้เป็น Medical Spa สมัยใหม่ ที่มีการทำ Laser และใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นคลินิกความงามในสหรัฐอเมริกา และตั้งชื่อแรกว่า Bon Sante (Good Health) เมื่อสร้างเกือบเสร็จแล้ว มีผู้บริหารกลุ่มใหม่ต้องการทำให้เป็น Holistic / Alternative Medicine จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Tria ตรัยยาดังเช่นปัจจุบัน

ในปี 2549  ได้มีโอกาสได้รู้จักคุณ John Patrick CFO บริษัท True Fitness คุณ John ได้ชวน น.พ. สถาพร จินารัตน์ มาสร้างสปาและคลินิกความงาม ให้กับกลุ่ม True Fitness และได้ชื่อว่า True Spa และ True’Est Clinic  ที่ตึก Exchange Tower สุขุมวิท กิจการทั้งสองอย่าง และ ฟิตเนส เจริญรุุ่งเรืองอย่างมาก ในไม่ถึงสองปี มีสมาชิกของคลินิก 3000 ราย ในปี 2551 ได้ย้ายสาขาใหญ่มาที่ Central World ลูกค้าของ True’Est Central World ในวันธรรมดาประมาณ 100 กว่าคน เสาร์อาทิตย์มีลูกค้านัดไว้ 200 กว่าคน มีแพทย์ประจำทำงาน 4 ท่าน ส่วนแพทย์ Part time 10 กว่าท่าน 

ปี 2553 เมื่อไฟไหม้ Central World True’Est Clinic ก็ถูกไฟไหม้เสียหายมาก น.พ. สถาพร จินารัตน์ จึงลาออกเพื่อมาเปิดเรโนเวียคลินิกแห่งแรกที่ อาคารตรัยยา ตามคำเชิญของ ประธานบริหารโรงพยาบาลในขณะนั้น  เรโนเวียคลินิกแห่งแรกอยู่ที่ชั้นสามด้านหลังบนอาคารตรัยยา บริการแรกเริ่ม ก็เป็นการฉีด DermoLift ปรับรูปหน้าให้เยาว์วัย เป็นที่นิยมของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทคนิคนี้ได้พัฒนามาเป็น Triple Lift ในปัจจุบัน เมื่อฉีดทุก 6-12 เดือน ไปสักระยะ หน้าตาจะดูอ่อนวัย Looking Younger กว่าคนรุ่นเดียวกัน 5-10 ปี อีกบริการหนึ่งที่เป็นที่นิยมตั้งแต่ที่ True’Est Exchange Tower คือ Soft Lasing Technique SLT ที่น.พ. สถาพร จินารัตน์ ได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 ด้วย Dual Yellow Laser ซึ่งปัจจุบัน สามารถใช้ได้กับเลเซอร์ เครื่อง HIFU / RF และเครื่องมือที่ใช้เสริมความงามทุกชนิด

ปี 2551 ร.พ. ปิยะเวทต้องการทำคลินิกความงามเอง เรโนเวียคลินิก จึงย้ายมาที่ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9  บนพื้นที่ 423 ตร.ม  ณ ที่นี้ แพทย์ด้านความงามหลายท่านต้องการให้ น.พ. สถาพร จินารตน์ สอนเลเซอร์ความงาม โดยมี น.พ. พงษ์เทพ พรมดี แห่ง เนรมิตคลินิก โคราช และ พญ. พิมพ์ลักษณ์ หลินสุวนนท์ แห่ง กานต์ชนกคลินิก เป็นกลุ่มแรกที่มาพูดคุยกัน น.พ. สถาพร จินารัตน์จึงติดต่อ สถาบันเลเซอร์ของอเมริกา The American Board of Laser Surgery เพื่อสอนหลักสูตร ABLS ในไทย ต่อมา ABLS USA ก็ทำสัญญาให้ทำการสอนได้ทั้งทวีปเอเชีย เป็นหลักสูตร 1 ปี การสอนมีทั้งทฤษฎี และปฏิบัติจริง มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะได้วุฒิบัติ Certified American Board of Laser Surgery ด้าน Cosmetic Laser Surgery จาก ABLS มีคุณหมอคนไทยมาเรียน 10 รุ่นแล้ว และหลักสูตรอื่นๆ มากกว่า 300 ท่าน  ส่วนคุณหมอต่างชาติ เช่น พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ก็ผ่านการอบรมที่เรโนเวีย มากกว่า 100 ท่านแล้ว

จากความสำเร็จของเรโนเวียคลินิก มีเพื่อนๆ ญาติๆ มาขอเปิด Renovia Clinic ในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง โคราช อุบล ย่างกุ้ง และมาสกัต

ปี 2564 สถาบัน Renovia-ABLS Academy ซึ่งมีแพทย์ด้านความงามเป็นสมาชิกอยู่มากกว่า 300 ท่าน มีดำริจะเปิด ศูนย์ความงามของสถาบันใน ภาคต่างๆ ของประเทศไทย และประเทศจีน 

จาก เรโนเวียคลินิก เป็น สถาบัน Renovia-ABLS Academy

True’Est @ Exchange

Exchange Tower

True’Est @ Exchange

Renovia @ Tria

Tria 3

Renovia @ Rama 9

Renovia @ Chiengmai

Renovia @ Rayong

Renovia @ Phuket

Renovia Phuket

Renovia @ Korat

Renovia Korat

Renovia @ UMT Ubon

Renovia UMT Ubon

Renovia @ Yangon

งานวิจัยและพัฒนา

เรโนเวียคลินิก มีงานวิจัยพัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพความงาม ความเยาว์วัยอยู่เสมอ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข การวิจัยพัฒนาด้านศัลยกรรมความงาม การดูดไขมัน การปลูกถ่ายไขมัน สเต็มเซลล์เพื่อสุขภาพ ความงาม และการรักษาโรค โดยมี RAL-CELLAG เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย 

ในส่วนของ สถาบัน Renovia-ABLS Academy ในปี 2564 จะเปิดรับแพทย์ที่สำเร็จหลักสูตร American Board of Laser Surgery เป็น Fellow ในการฝึกฝนด้านเลเซอร์ ศัลยกรรมความงาม การปลูกถ่ายไขมัน และสเต็มเซลล์ การวิจัย และ พัฒนาเทคนิคต่างๆ เป็นหลักสูตร 2 ปี  ร่วมกับ ABLS USA

สนใจติดต่อทางอีเมล์ jstaporn@yahoo.com