Stem Cell in Sport Medicine

เอ็น ไขมัน กล้ามเนื้ออักเสบ ฉีกขาดจากกีฬา หรือความเสื่อมตามอายุขัย ทำให้ดีขึ้นได้ด้วยสเต็มเซลล์ของตัวเอง

สเต็มเซลล์ซ่อมแซม สร้างเสริม อวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างไร

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ตั้งต้น มีหน้าที่สำคัญ 2 อย่างคือ เพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์(Duplicate) และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆที่เสื่อม หรือทดแทนเซลล์ที่ตาย (Differentiate) 

เมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บ เช่น เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด ได้รับความเจ็บปวด เมื่อฉีดสเต็มเซลล์ไปบริเวณที่เจ็บปวด หรือมีการอักเสบ พบว่าอาการเจ็บปวดหายไปหรือลดลง อาการบวม และอักเสบก็จะลดลง 

เมื่อปี 2016 ผมได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สฝึกอบรมการใช้สเต็มเซลล์รักษาอาการเจ็บปวด อักเสบจากการเล่นกีฬา หรือ ข้อและเอ็นอักเสบที่เมื่องมิวนิค ประเทศเยอรมัน จัดโดยสมาคม German Regenerative Medicine Association ศัลยแพทย์กระดูกชาวเยอรมันเป็นคนสอน และสาธิตการฉีดในคนไข้ ข้อเข่าอักเสบ เดินแล้วเจ็บ จึงนั่งรถเข็นมา หลังจากเตรียม Stromal Vascular Fraction (SVF) โดยการดูดไขมันของเธอมา 40 cc แล้วเตรียมเป็น SVF ฉีดเข้าข้อเข่าข้างละ 5 cc (รวม PRP ด้วย) หลังจากฉีด 1 ชม. คนไข้เดินเข้ามาในห้องเรียนของพวกเรา เดินได้สะดวก ไม่เจ็บแต่อย่างไร 

Loading...