About us

Staff 1

ความเป็นมา

เกือบ 30 ปีมาแล้ว น.พ. สถาพร จินารัตน์ ได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องการชะลอวัย และการดูแลผู้สูงอายุ  ที่สถาบันชะลอวัยของดร. อานา อัสลาน แห่งประเทศโรมาเนีย The Romanian Geriatrics & Gerontology Institute of Dr. Ana Aslan. สถาบันแห่งนี้ เป็นจุดกำเนิดของ การชะลอวัยสมัยใหม่ ซึ่ง บุคคลสำดัญของโรคต่างไปรับการดูแล รักษาให้เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอทีสถาบันแห่งนี้  ต่อมาได้เปิดสถาบันดร. อานา อัสลานขึ้นในกรุงเทพฯ ให้บริการแบบเดียวกันที่ สถาบันฯในโรมาเนีย 

ความเจริญก้าวหน้า ด้่านเลเซอร์ โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ ก่อกำเนิด คลินิกความงามขึ้นมากมายในสหรัฐอเมริการและยุโรป ทึ่่เรียกว่า Medical Spa คือมีบริการคลินิกความงาม ร่วมกับการให้บริการสปา

น.พ. สถาพร จินารัตน์ ได้ เริ่ม ทำ Medical Spa ครั้งแรกที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุ่ยส์สาธร ในปี 2001 ปีต่อมา อาจารย์ น.พ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารทำสปาหลังโรงพยาบาลปิยะเวท ได้เชิญ น.พ. สถาพร จินารัตน์ มาเป็น รองประธานบริหารของโรงพยาบาล ทำหน้าที่ดูแล ออกแบบบริการต่างๆในสปา และดูแลด้าน สารสนเทศของโรงพยาบาล อาคารแห่งนี้เดิมตั้งชื่อว่า Bon Sante (บุญ สันติ) เมื่อก่อสร้างเสร็จ ตั้งชื่อว่า Tria ตรัยยา และเปลี่ยนการบริการเป็น Alternative Medicine ส่วนน.พ. สถาพร จินารัตน์ ย้ายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหาร True’Est Clinic & True Spa ของกลุ่ม True Fitness ของสิงคโปร์ที่อาคาร Exchange Tower 

ในปี 2006 ที่เริ่ม True’ Est Clinic & True Spa นี่เอง น.พ. สถาพร จินารัตน์ ได้ ศึกษาและพัฒนา เทคโนโลยี ด้านเวชศาสตร์ความงาม โดยเฉพาะได้เริ่มพัฒนา เทคนิคการยิงเลเซอร์ ที่ได้ผล หน้าใสทันที โดยไม่มีผลข้างเคียง ที่เรียกว่า Soft Lasing Technique (SLT) และได้พัฒนาเทคนิคการฉีดยกกระชับใบหน้าให้เต่งตึง ได้รูป ดูเยาว์วัย ที่เดิมเรียกว่า DermoLift จากพัฒนาการมา10 ปี ได้ เปลี่ยนสูตร และ เทคนิคการฉีดเป็น แบบ Triple Lift หากฉีดประจำทำให้ ดูอ่อนวัยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน 5-10 ปี ซึ่ง คุณหมอ สถาพร จินารัตน์ได้ฉีดตัวเองมาตลอด 10 ปี จึงดูอ่อนวัยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมาก กิจการ True’ Est Clinic เจริญรุ่งเรืองอย่างมากที่อาคาร Exchange Tower มีลูกค้ากว่า 3000 รายใน 2 ปี  เมื่อเปิด ศูนย์การค้า Central World ในปี 2008 True Fitness ได้ขยายกิจการมาเป็นที่นี่ เป็นสาขาใหญ่ ใช้พื่นที่ชั้น 8,9 และ10 ของ Central World 

ปี 2010 Central World ถูกเพลิงไหม้ True’Est Clinic ถูกไฟไหม้ เครื่องมือถูกทำลายมากมาย และย้ายแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆจำนวนมาก มาทำงานที่ True’Est Clinic Exchange Tower คนล้นงาน ผู้บริหารขาวสิงคโปร์ จึงให้พนักงานออกหลายคน ลูกค้าสมาชิกของ True’Est Clinic @ Central World มีประมาณ 10,000 ราย ไม่สามารถมารับบริการที่ Exchange Tower ได้ตามปกติ

และเพื่อไม่เป็นการแย่งงานแพทย์อื่นทำ น.พ. สถาพร จินารัตน์ จึงลาออก และมาเป็น Renovia Clinic แห่งแรกที่ อาคารตรัยยา โรงพยาบาลปิยะเวท ด้วยความช่วยเหลือของ คุณ อาภัสสร บุนนาค รองประธานบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท และ น.พ. นิธิ มหานนท์ ประธานบริหารฯในขณะนึ้น และได้รับเจัาหน้าที่ที่ถูกออกจากงานของ True’Est คลินิกมาทำงานที่ เรโนเวีย คลินิกด้วย

ในปี 2012 เมื่อเปิด เซนทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เรโนเวียคลินิกได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 10 บนพื่นที่เช่า 436 ตารางเมตร ให้บิรการด้าน เลเซอร์ ความงาม ฉีด DermoLift Filler ร้อยไหม ฯลฯ และได้เริ่มให้บริการการดูดไขมัน ลดสัดส่วน และการผ่าตัดเสริมความงาม และปี 2013 ได้เปิดสอนเลเซอร์ความงามหลักสูตรของอเมริกา The American Board of Laser Surgery (ABLS) หลักสูตร 1 ปี ผูัที่สอบผ่านจะได้ วุฒิบัติ Certified American Board of Laser Surgery  มีแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งไทยและต่างประเทศ มากกว่า 500 คน 

การฝึกอบรมแพทย์ เจริญก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ความงาม เลเซอร์ ศัลยกรรม และ สเต็มเซลล์ จึงต้องการพื้ันที่มากขึ้น

ในปี 2015 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ ลาดพร้าว 41 ซอยภาวนา อาคาร 5 ชึ้น พืีนที่กว่า 300 ตารางวา  ได้สร้างอาคารใหม่เพื่อเป็นโรงงานพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางของ Renovia Aesthetic Laboratory อีกหลังหนึ่ง

อาคาร Renovia แห่งปัจจุบัน ให้บริการด้านเวชศาสตร์ความงาม ศัลยกรรมความงาม การดูดไขมัน ปลูกถ่ายไขมัน เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine ) การวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยง สเต็มเซลล์ Stem Cell Culture & Banking ร่วมทั่งการเก็บไขมันเพื่อปลูกถ่ายภายหลัง Fat Banking มีการวิจัย ด้านเซลล์เทคโนโลยี CAR-T Cell (Chimeric Antigen Receptor T Cell ) การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เช่น SSC (Suture Suspension Cannula) ใช้ในการ ดึงหน้าโดยไม่มีรอยแผล Non-Scar Face Lift Surgery.  การพัฒนาผลิตเครื่องเลเซอร์ความงาม เช่น Fractional CO2 Laser with Vaginal Rejuvenation

  • ส่วนการสอนแพทย์ นั้น มีหลายหลักสูตร ทุกหลักสูตร เป็นระบบ Hands-On จับมือทำ เพื่อให้ทำได้จริง มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย 
    Cosmetic Laser Surgery
  • Botox, Filler , Thread Lift etc.
  • Body Sculpture Liposuction
  • Fat Transfer
  • Cosmetic Surgery : Blepharoplasty, Rhinoplasty, Mammoplasty etc.
  • Gynecologic Cosmetology
  •