Arms Contour

arm lipo 3

Arm Contour ปรับรูปแขนให้เรียว

การดูดไขมันปรับรูปแขนให้เรียวทำอย่างไร

การดูดไขมันปรับรูปแขนทำด้วยเครื่อง EVA SP6 ร่วมกับการดูดไขมันด้วยมือ ทั้งสองแบบใช้ท่อดูดไขมันขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้ยานอนหลับหรือดมยาสลบ ทำที่ห้องผ่าตัดของ เรโนเวียคลินิก หลังทำสามารถกลับบ้านได้เลย นัดตัดไหม 1 สัปดาห์ หลังทำการดูดไขมันต้องพันแขนตำแหน่งที่ดูดไขมันไว้ ตลอด 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้ใส่ชุดกระชับแขนต่ออีก 1 เดือน แขนจะเล็กลงเรื่อยๆ ภายใน 6 เดือน เนื่องจากมีน้ำยาละลายไขมันที่คงเหลือค้างอยู่ จะทำการสลายไขมันต่อไปอีก  6 เดือน

การดูดไขมันใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ดูดไขมันออกได้ประมาณ 500 -1000 ซีซี

Young woman with beautiful body and measure tape
miss renovia bb

Liposuction with EVA sp 6

สอบถามข้อมลเพิ่มเติม นัดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Loading...