Fat Transfer to Other Sites

เติมไขมันของตัวเองให้กับบริเวณอื่นของร่างกาย

เราสามารถเติมไขมันไปยังบริเวณอื่นๆของร่างกาย เพื่อทดแทนไขมันส่วนที่หายไป หรือ ปรับรูปร่างให้ได้ทรวดทรงสวยงามตามความต้องการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเติมสะโพก ให้ได้ S-Curve เติมหลุมสิว แผลเป็น ตลอดจนเติมอวัยะเพศทั้งหญิงและชาย ให้ได้ขนาด กระชับ และ มีความรู้สึกทางเพศมากขึ้น

model-3026201_1920