Nefertiti Neck Sculpture

SkinScienceWeb_0029_screen1

Nefertiti Neck Lift ดูดไขมันคอระหงส์

Nefertiti เป็นราชินีอียิปต์ ของพระเจ้า ฟาห์โรห์ อัคเฮนาเทน(Pharaoh Akhenaten) ครองราชระหว่างปี 1353-1336 ก่อนคริสตกาล พระนางครองบัลลังหลังการเสด็จสวรรคตของพระสวามี ในช่วงที่พระนางเรืองอำนาจ พระนางได้ทรงสถาปนาโครงสร้างทางศาสนา และการเมืองภายใต้สุริยเทพ  อาเทน God Aten ชาวโลกรู้จักเธอจาก รูปปัันของเธอที่ค้นพบในปี 1913 และทำให้เธอ เป็น Golden Icon ของความงามและอำนาจของสตรีเพศ ใบหน้าที่สวยงามของเธอรับกับคอยาวระหงส์ ทำให้ผู้หญิงทั้งหลายอยากมีคอสวยเหมือน Nerfetiti จึงเป็นที่มาของ Nerfetiti Neck Lift ด้วย Botox.

ในทาง ปฏิมากรรมรูปร่างของคอ จะทำการดูดไขมัน คอ คางและ แก้มให้เต่งตึงเรียวยาว โดยอาศัยมาตรฐานความงามของคางของ 

 

ปฏิมากรรมคอระหงส์ Nefertiti Neck Sculpture ทำอย่างไร

เป็นการดูดไขมันด้วยมือ ที่เรียกว่า Micro Cannula Liposuction ด้วยท่อดูดไขมันขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-2.0 มม.


ขั้นตอนการทำ

  1.  ซักประวัติ ไม่แพ้ยาชา ไม่มีโรคเรื้อรัง ร้ายแรง  ความประสงค์ที่จะดูดไขมัน ตรวจร่างกาย ไม่มีการติดเชื้ออักเสบบริเวณคอและแก้มที่จะดูดไขมัน
  2. ถ่ายรูป ตรวจวัดขนาด และมุมต่างๆของคอ ประเมินสภาพผิว พังผืด กล้ามเนื้อ และกระดูกคอ เพื่อวางแผนการดูดไขมัน
  3. การดูดไขมันที่คอ ไม่ดมยาสลบ หรือ กินยานอนหลับ คนที่ถูกดูดไขมันจะรู้สึกตัวตลอดการดูดไขมัน
  4. หลังดูดไขมันที่คอและแก้มแล้ว พยาบาลจะพันคอและศรีษะไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อกดบริเวณที่ดูดไขมันเพื่อให้เส้นเลือดเล็กๆที่อยู่ระหว่างไขมันหยุดไหล หลังจากนั้นให้พันหน้าบ้าง เอาออกบ้าง ต่อให้ครบ 7 วัน
  5. แพทย์จะนัดดูผลและตัดไหม ในวันที่ 7 หลังดูดไขมัน

ดูดไขมันคอและแก้มจะสวยได้อย่างไร

มารตฐานความงามของคอ แบบ Nefertiti ที่บัณญัติโดย Ellenbogen และ 

1 ขอบคางชัด

11151

1 ขอบคางชัด Jawline Definition

2 เห็นกระดูกธัยรอยด์ชัด Thyroid Cartiledge

3 คอทำมุมกับคาง 105-120 degree  Cerico-mental angle 

4 เห็นขอบหน้ากล้ามเนื้อ Sternocleidomustoid 

5 มุมกรามชัด Jaw angle