Vaginal Rejuvenation

asian-3767281_1920

ทำอย่างไรให้น้องสาว เป็นสาวตลอดไป

การทำสาว มีหลายวิธี

1. วิธีของสูติ-นรีแพทย์ ด้วยการทำรีแพร์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดกระชับน้องสาวให้เต่งตึงเหมือนสาวๆ 

2. การฉีดสารเติมเต็ม เช่น Filler, เติมไขมันตัวเอง การฉีดสารกลุ่มเกล็ดเลือดของตัวเอง PRP หรือสเต็มเซลล์ กระตุ้นให้มีความรู้สึกทางเพศมากขึ้น

3. การใช้แสงเลเซอร์ พิเศษที่ใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ กระตุ้นให้คอลลาเจนที่กล้ามเนื้อกะบังลมให้แข็งแรง มีคอลลาเจนใหม่ที่เป็นสาวกว่าเดิม ทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณน้องสาวมีมากขึ้น มีความรู้สึกทางเพศมากขั้น เยื่อบุช่องคลอดหนาตัวขึ้นมีน้ำหล่อเลี้ยงมากขึ้น ปัสสาวะเล็ดลดลงจนถึงหายไป 

Renovia Clinic โดยน.พ. สถาพร จินารัตน์ สูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ ได้พัฒนาเทคนิคการยิงเลเซอร์กระชับน้องสาว ทำให้ฟิตมากขึ้น กะบังลมแข็งแรงขึ้น ปัสสาวะเล็ดลดลง หรือหายไปตั้งแต่การทำครั้งแรก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกะบังลมหย่อนในระยะใด