ร้อยไหม เรื่องจริง หรือ นิยาย

การร้อยไหมแบบเกาหลีถูกนำเข้ามา 10 กว่าปีแล้ว เป็นการส่งออกวัฒนกรรมและเทคโนโลยีอย่างหนึ่งของเกาหลี ไหมเกาหลีมาหลายแบบทั้งแบบ เรียบ แบบ เงี่ยง(เงี่ยงปลา เงี่ยงคู่ 2 ทิศทาง 3D, 3D……12 D ฯลฯ) มีหลายขนาด เล็กใหญ่ สั่นยาว เทคนิคการร้อยก็แล้วแต่่ผู้ผลิตไหมจะสรรหา เป็นเครื่องหมายการค้าของตน […]

Read more →