Innovative Thread Lift

PACCD  ครั้งที่ 18 เป็นการสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์ผิวหนังและความงามของสมาคมแพทย์ผิวหนังความงามของฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้จัดสัมมนาผ่าน Zoom ได้เชิญผมไปบรรยาย เรื่องการร้อยไหม ประเภทของไหม ชนิดต่างๆ ตลอดจนวิธีการร้อยไหมแบบต่างๆ มีแพทย์ผิวหนังและความงามเข้าฟังจากทั่วโลก ที่ผมอ่านจากผู้ log in เข้ามา 350 กว่าท่าน ตอนผมบรรยายที่มีคนเข้ามาฟังเรื่อยๆ งานนี้เสียเงินเข้าฟัง แต่ผมบรรยายให้ฟรี เพราะเป็นปรัชญาของ Renovia-ABLS Academy ในการแบ่งปันความรู้ที่ค้นหาได้มา พระเจ้าสำแดงให้ได้เห็นแจ่งเข้าใจพัฒนาความรุ้ใหม่ๆ เราก็แจกจ่ายกันไป เพื่อให้มันงอกงามขั้นเรื่อยๆ

 

3

ใน งานนี้ ผมได้กล่าวถึงความเป็นศิลปินที่แพทย์ที่ทำด้านความงามต้องมี ในระดับจิตวิญญาณ “Touch & Feel ” และ ” Concept of Beauty” มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าความรู้ทางวิชาการ 

ไหมมีให้เลือกหลายฃนิด หลายประเทภ ทั้งไหมเรียบ ไหม เงี่ยง ไหมกรวย แต่ไหมบางชนิดยังไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย. ก็อย่าได้ใช้ 

ส่วนวิธีร้อยไหม ขึ้นอยู่กับว่า หน้าเป็นแบบไหน รูปไหน หย่อนยานเพียงได้ หย่อนยานน้อย แค่ต้องการให้ตึง บริเวณที่จะร้อยผิวหนังตื้น เช่นบริเวณใต้ตา หน้าผาก ก็ใช้ไหมเรียบ หรือเงี่ยงเส้นเล็ก ต้องการแรงดึงมากก็ใช้ไหมเส้นใหญ่ เงี่ยงใหญ่ จะได้เกาะชั้นหนังแท้ตอนล่างและพังผืดได้ดี

ถ้าผิวยืดมากก็ต้องใช้ไหมเส้นยาว และต้องการดึงรั้งที่เรียกว่า Suspension หรืออาจต้องผูกยึด Suture Suspension ด้วยเครื่องมือที่ใช้ร้อยไหมแบบผูกยึดที่เรียกว่า Suture Suspension Cannula ที่ประดิษย์โดยคนไทย สิทธิบัตรไทย ผลิตโดยญี่ปุ่น มี อ.ย. ซึ่ง Renovia-ABLS Academy เป็นผู้สอนแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktZAx9ekDqo